Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Лечение на белези от акне

Белезите са чести усложнения на процеса на възстановяване на кожата след нараняване. Те се образуват в резултат на различни патологични процеси /възпаление, травма, изгаряне и др./,  както и като последица от различни манипулации /най-вече хирургини намеси/. Белезите предизвикват козметични, а понякога и функционални нарушения, в зависимост от дълбочината и обема на засягане.

Процесът на възстановяване на кожата преминава през три припокриващи се стадия – възпаление, формиране на гранулационна тъкан и ремоделиране на тъканта.

http://faculty.weber.edu/nokazaki/Human_Physiology/Class%20notes/TISSUES_files/image003.gif

За формирането на белези важна роля играят фактори като – възраст, раса, анатомично разположение, видът на възпалението или травмата.  

Съществуват различни видове белези, като именно техните характеристики предопределят терапевтичния подход.

Белезите от акне са често срещани промени на кожата след преминаване на възпалителните изменения на заболяването. Те се образуват  в областите, в които се разполагат типичните за акне лезии – лице, гръб и гърди.  Най-често срещаните са атрофичните/хлътнали /белези,  които  представляват депресии, образувани в резултат на деструкция на колагена по време на възпалителния процес.  Те биват три вида – островърхи, неравномерни и трапецовидни.

Съществуват множество терапевтични подходи при лечението на  белезите, които варират в широк диапазон, в зависимост от типа на белезите  и  вкючват множество локални терапевтични средства, оперативни и лазерни техники.  

 Съвременните методи за лечение на белези от акне се базират на въздействиетоо на лазерни системи върху тях.  Лазерите се делят на две големи групи: аблативни /нарушават епидермиса / и неаблативни /проникват през епидермиса и действат в дълбочина на кожата , без да нарушават повърхността й – епидермиса/.

В последното десетилетие в дерматологичната практика навлязоха лазерни системи, които се наричат „фракционирани“ . Фракционираните лазери въздействат чрез образуването на колонки от нарушена тъкан, около които остава здрава тъкан. Тези малки травми в дермата водят до стимулиране на т.нар.“протеини на топлинния шок“, които са най-мощните стимулатори на възстановяване на тъканта и по този начин непълноценният колаген се разрушава и се заменя от новопроизведен здрав колаген. Това води до създаване на нова пълноценна и здрава нова тъкан, която изпълва хлътналия белег .

Фракционираните лазерни системи могат да бъдат: аблативни /с нарушаване на повърността на кожата/ - аблативен лазерен ресърфейсинг  - и неаблативни /без нарушаване на повърхността на кожата - неаблативен лазерен ресърфейсинг  .

При аблативния лазерен ресърфейсинг се прилага  най-често  фракциониран СО2 лазер. Възсановителният период след процедурата е 5-7 дни, като резултатът е видим след възстановяването, но се засилва с времето до 6 месеца. Процедурата може да бъде еднократна, но при дълбоки белези може да се повтори след най-малко един месец.

При неаблативния фракциониран лазерен ресърфейсинг се прилага   Erbium Glass laser с дължина на вълната 1540 nm , фракционирана радиочестота. Предимството на този метод е краткият възстановителен период – 2-3 дни, в които няма ограничения в третирането на кожата и поставяне на фон дьо тен. Процедурите са минимум три през 30 дневен период.

Съществуват и комбинирани ситеми, като микронидлинг с радиочестота.

Условие за прилагането на тези лазерни системи за лечение на белези от акне е активното лечение за самото заболяване да е приключило и да липсват активни лезии. При активност на заболяването е желателно провеждане на медикаментозна  терапия, която се подпомага от приложението на безконтактен Nd:Yag laser – процедурата  Genesis, която премахва червените белези и действа на възпалението, като води до намаляване активността на заболяването.

Лечението на белези от акне е изкуство за дерматолога, който ги прилаг, защото само правилното съчетаване на лечение на заболяването и лечение на белезите може да доведе до траен и успешен резултат.

Derma act е високотехнологично дерматологична клиника, която предлага цялата палитра от възможности за лечение както на активно акне, така и премахване на белезите.

Случаи от моята практика:

Назад