Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Биография

Проф. Д-р Мирослава Кадурина, д.м.н

Образование:

1979 - немска езикова гимназия;
1979 - 1984 - медицина, Медицинска академия - София;
1990 - придобита специалност по “Дерматология и венерология”;
2004 - придобита научна степен “Доктор” - тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”; 2005 - образователна степен - “Доцент”;
2013 - придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” - тема на дисертационния труд: “ Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris - терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
2013 - научно звание "Професор".
2015 - Професор към Департамент по Дерматология в "University Guglielmo Marconi, Rome"

Професионална реализация: 

2000 - 2002 - началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2002 - началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2006 – 2015 - ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София.
от 2010 г. е преподавател към Катедрата по дерматовенерология на Медицински факултет към Софийския университет. 

2015 - Републикански консултант по дерматология

Следдипломна квалификация: 

1990 - курс по “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София;
1990 - курс по дерматоонкология, НОЦ - София;
1995 - 1999 - индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София;
1997 - специализация по дерматохистопатология - Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2002 - специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2003 - специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия;
2004 - специализация по фототерапия в дерматологичната практика - Университетска болница, Хановер, Германия;
2004 - 2011 - специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия; Париж , Франция:
2008 - специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия;
2002 - 2018 - редовен участник и лектор в практически семинари в областта на естетичната медицина - IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция), 5 Continent Congress - Lasers and Aesthetic Medicine и други интернационални дерматологични форуми.

Научна активност:

Има над 250 публикации в български и чуждестранни научни издания, както и над 150 участия като гостуващ лектор в ежегодните конгреси на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress - Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални и национални научни форуми;
Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии; 

Членства:

  • Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
  • Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology (2013 - 2018г.)
  • Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft
  • Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders
  • Председател на Българското дружество по естетична дерматология
  • Член е на борда на Българското дерматологично дружество
  • Учредител и президент на Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина;
  • Научен секретар е на списание "Дерматология и Венерология"
  • Член на European Academy of Dermatovenereology
  • Член на International Society of Dermatopathology