Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Хемангиоми

Лечение на детски хемангиоми даващ възможност за лечение на това социално-значимо заболяване, което поставя стигма не само върху детето, но и върху цялото семейство и повлиява негативно качеството му на живот.

Детските хемангиоми доброкачествени ендотелни пролиферации, проявяващи се при най-често при деца под 1 година, като в зависимост от дълбочината са повърхностни, дълбоки и смесени. Най-често хемангиомите се появяват в първите месеци след раждането и нарастват до около едногодишна възраст. Някои лекари неправилно подценяват рисковете, свързани с появата на хемангиоми при деца и грешно спестяват на пациентите терапията. Всъщност е напълно възможно по-дълбоко засягане, както и несъвършества в развитието на по-големи съдове, като артерии, вени и лимфни съдове, което да доведе до евентуално разязвяване или инфектиране на хемангиома. Затова е от особена важност точното поставяне на диагнозата и индивидуалния избор на подход спрямо всеки отделен случай.

Предимствата на новосъздадения център за лечение на детски хемангиоми включват - отличната база с която разполагаме, екип с високи професионални умения и силна мотивация за работа. Правилото ни, че към всеки конкретен пациент се прилага индивдуализиран подход, съобразен с нуждите и желанията му и тези на родителите и включващ детайлно изследване и поставяне на диагноза и подробно информиране на родителите относно очакванията и резултатите от терапията.

Проследяването на пациентите се осъществява посредством фотодокументиране, което играе ролята, както на метод за проследяване на хода на заболяването, така и на доказателство за ефекта от провежданата терапия.

На децата с хемангиоми, преминаващи през нашия център се осигурява достъп до консултация с най-големите експерти в областта, както и достъп до най-съвременните методи на лечение и технологии. Активно застъпено е и лечението с лазер, като част от цялостното терапевтично поведение.  При пациентите с детски хемангиоми се използва 1064 nm Nd:YAG лазер.

   

   

Какво представлява и как действа процедурата с 1064 nm Nd:YAGлазер?

 

 

Терминът „LASER” (от Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) означава стимулирано излъчване на светлина с висока енергия.
Терапевтичното действие на лазерите се основава на принципа на „селективната фототермолиза“, при която попаднала в тъканите светлинна енергия се поглъща от специфични вещества наречени „хромофори” (хемоглобин, меланин или вода).
Тази енергия се превръща в топлина и води до избирателно разрушаване на прицелните патологични клетки, съдържащи тези хромофори. При третиране на съдови лезии прицелният хромофор е хемоглобина.

 

 

 

 

Съществуват множество лазери с различна дължина на вълната, с които могат да се третират съдови лезии. Известно е, че колкото по голяма е дължината на вълната на лазерният лъч, толкова по-дълбоко е неговото проникване в кожата, респективно възможността му да достигне дълбоко разположените съдове.

От всички лазери най-големи възможностти за третиране на съдови лезии с различна големина, разположение и цвят има 1064nmNdYAG- лазера. При лазерното премахване на неестетични кръвоносни съдове посредством уникалната технология на 1064nmNdYAG - лазер се доставя светлинен импулс, чиято енергия се поглъща от оксихемоглобина на кръвта.

Тя се трансформира втоплина, предизвикваща коагулация и унищожаване на прицелния съд. Кръвният поток респективно се пренасочва към вени, разположени по-дълбоко под повърхността на кожата.

 

Кои области могат да бъдат третирани?

Отлични резултати се постигат при третиране на съдови лезии в областта на лицето,тялото, горните и долните крайници.

Как протича процедурата?

Продължителността и е различна в зависимост от областта, която се третира. По време на процедурата на пациента се поставят защитни очила. Участъкът, който ще се третира се охлажда с ледени компресии се намазва със студен гел, за осигуряванепроводимост на лазерният лъч. По време на процедурата е възможно пациента да усеща слабо парене или пощипкане, но това не изисква употребата на локална анестезия и прием на обезболяващи средства. Върху обработеният участък се поставя слаб кортикостероиден или успокояващ крем 2-3 пъти дневно, в продължение на 7 дни.

Какво се случва веднага след процедурата?
Веднага след процедурата е възможно пациента да чувства слабо пламтене в третираният участък за около час. Може да се появи леко зачервяване и подуване на третирания участък в рамките на 24-72 часа,а при третиране на дълбоки ретикуларни вени и появата на кафеникав пигмент, който след няколко седмици изчезва. В редки случаи на местата, където кожата е по-пигментирана могат да се появят малки мехурчета и корички, които отминават за 7-10 дни.
 


Кои пациенти са подходящи за процедура?

1064 nmNd:YAG лазера се прилага успешно при пациенти с: повърхностни кръвоносни съдове, плътни васкуларни образувания, дифузна червенина, пунктиформенихемангиоми, телангиектазии, паякообразни вени, дълбоки ретикуларни вени по крайниците, вродени хемангиоми, паякообразни хемангиоми на гръдния кош и др. С NdYag лазера безопасно се третират пациенти с всички типове кожа (от най-светлите до най-тъмните)през цялата календарна година. Единствено условие е пациентите да нямат тен, да не са се излагали на активно слънце или солариум през последният месец.

Има ли някакви ограничения в периода след процедурата?

Незабавно след процедурата пациентите могат да се върнат към обичайните си задължения, като е препоръчително да се избягват физически натоварвания в рамките на една седмица. Важно и абсолютно задължително е пациента да не се излага на активно слънце или солариум поне 2 месеца, след последната процедура и да използва фотозащитни кремове с висок фактор 50 SPF по време и 2 месеца след приключване на лечебният курс.

Колко процедури са необходими и кога ще видя резултата?

Броят на процедурите зависи от вида, конфигурацията, броя, цвета и диаметъра на съдовите лезии. Обикновено терапевтичния ефект при малките съдови лезии ( например пунктиформени,венозни,паякообразни хемангиоми) се вижда веднага след първата процедура. В някои случаи (например мрежовидни разширени вени) е необходимо да се проведе курс от 3 до 5 процедури, с интервала между тях от 1 месец.

Колко време се запазва постигнатият ефект от процедурите?

Посредством Nd:YAG лазерната терапия се третират съществуващите съдови лезии, но не може да се предотврати тяхната поява за напред. Необходими са поддържащи процедури за премахване на новопоявилилезии.

Кой е най-подходящия период за провеждане на процедурата?

Желателно е този вид терапия да се провеждат през сезоните в които кожата ни не е изложена на директна слънчева светлина. Такива са: есен, зима и ранна пролет.

Какви са възможните рискове от провеждане на Nd:YAGлазерната терапия за премахване на съдови лезии?

Независимо от натрупания опит и множеството квалификации всеки терапевтичен метод, въпреки коректното изпълнение, крие рискове от появата нанякои, макар и редки нежелани реакции:

  • След приключване на процедурата е нормално за период от няколко часа да усещате парене, дискомфорт и да наблюдавате зачервяване в третираният участък. Тези явления са нормални и могат да се задържат за 3-5 дни. Моля информирайте ни незабавно, за да се приложи адекватно лечение за по-бързото им преминаване. 
  • Възможно е при пациенти с по-тъмна кожа да се появят единични нежни мехурчета за 3-5 дни. Моля незабавно уведомете лекаря извършил процедурата Ви за прилагане на адекватна терапия. 
  • При изключително редки случай и предразполагащи фактори , след обработката на зоните могат да се появят единични червени, надигната и оплатнени белези (келоиди). Ако ви е известно,че кожата Ви е склона към образуване на келоидимоля уведомете ни преди процедурата. 
  • Моля преди започване на процедурата уведомете ни за последния ден ( дори един), в който сте се изложили на активно въздействие на слънчевите лъчи или солариум (особено ако е в близкия един месец). Това има сериозно значение дали ще се извърши процедурата и ако да, с какви параметри и апаратура. 
  • В редки случай на места третирани с накрайника могат да се появят единични или множествени сини петна, които постепенно в рамките на 4-6 седмици избледняват.
Назад