Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Списък на научната дейност

Проф. д-р. Мирослава Иванова Кадурина

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

1. Кадурина М. Acne – патогенетични, клинични и терапевтични аспекти.   Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”. София, 2004 г

2. Кадурина М. Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris- терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор на науките”. София, 2012 г

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ

3. Kasandjieva J, Kamarashev J, Kadurina M, Tsankov N. Unprofessional tattoos in Bulgaria - psychological aspects. J Eur Acad Dermatol Venerol 1995; 4: 254-259.

4. Tonev S, Vasileva S, Kadurina M. Depot sulfonamid associated linear IgA bullous dermatosis with erythema multiforme-like clinical feature. J Eur Acad Dermatol Venerol 1998; 11: 165-168.

5. Kadurina M, Botcheva G, Tonev S. Penicillin and semi synthetic penicillins in dermatology. Clin Dermatol 2003; 21: 12-23.

6. Kadurina M, Jordanova A, Tonev S. Syndroma hypereosinophilicum - case report and review in the literature. Biotech & Biotech Eq 2004; 18: 156-164.

7. Miteva L, Kadurina M, Etugov D. Probable Werner’s syndrome.  Int J Dermatol 2005; 44(12): 1060-3.

8. Kadurina M., Mitoff K. Teledermatology. Biotech & Biotech Eq 2005; 19: 170-174.

9. Kadurina M, Dimitrov B. Dermoscopy – a new diagnostic approach of pigmented skin lesions. Biotech & Biotech Eq 2005; 19(2): 23-27.

10. Miteva L, Kadurina M. Unilateral idiopathic atrophoderma of Pasini and  Pierini. Int J Dermatol 2006; 45(11): 1391-3.

11. Kadurina M, Dimitrov B, Bojinova S, Tonev S. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: successful treatment with the Nd:YAG laser.
J Cosmet Laser Ther 2007; 9(2): 107-11.

12. Kadurina M, Dimitrov B, Bojinova S, Jordanova A, Litov I, Kantarjiev V, Tonev S. Laugier-Hunziker syndrome. J Plast Dermatol 2008; 4(3): 1-4.

13. Kadurina M, Dimitrov B, Tonev S. Hydroquinone-induced exogenous ochronosis. J Plast Dermatol 2009; 5(2): 197-202.

14. Miteva L, Kadurina M, Schwartz R. Childhood acute generalized exanthematous pustulosis induced by oral ketoconazole. Acta Dermatovenerol Croat 2010;18(4): 267-70.

15. Foelster Holst R, Reitamo S, Yankova R, Worm M, Kadurina M, Thaci D, Bieber T, Tsankov N, Enk A, Luger T, Duffy M, Tansley R. The novel protease inhibitor SRD441 ointment is not effective in the treatment of adult subjects with atopic dermatitis: results of a randomized, vehicle-controlled study. Allergy 2010; 65: 1594–1599.

16. David M, Akerman L, Ziv M, Kadurina M, Gospodinov D, Pavlotsky F, Yankova R, Kouzeva V, Ramon M, Silverman MH, Fishman P.Treatment of plaque-type psoriasis with oral CF101: data from an exploratory randomized phase 2 clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26(3): 361-7.

17.  Kadurina M, Shef A, Mateeva V. Effektive Behandlung des Angiokeratoma Fordyce im Genitalbereich mit 1064 nm-long-pulse-Nd:YAG-Laser. Akt Dermatol 2013; 39 (in print)

 

ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ

 

18. Цанков Н, Ганчева М, Пешева М, Кадурина М. Псориазис вулгарис, индуциран от Doxycyclinе. Дерматология и венерология 1994; 2-3: 31-33.

19. Казанджиева Ж, Кадурина М, Камарашев Ж, Димитрова Й, Цанков Н. Graft versus host disease - описание на един случай. Дерматология и венерология 1996; 1: 29-31.

20. Кадурина М. Към патогенезата на Acne vulgaris. Дерматология и венерология 2002; 1: 3-9.

21. Кадурина М, Димитров Б, Тонев С. Morbus Grover. Дерматология и венерология 2002; 2: 16-20.

22. Кадурина М. Акне вулгарис. Форум медикус 2002; 24: 3-4.

23. Кадурина М. Акне вулгарис. Лекарска практика 2002; 2: 25-27.

24. Кадурина М, Димитров Б, Тонев С. Кожна саркоидоза: успешно лечение с интралезионален депо-кортикостероид. Военна медицина 2003; 1: 13-18.

25. Кадурина М, Димитров Б, Велков В, Тонев С. Dysplasia ectodermalis anhidrotica (Syndroma – Christ – Siemens – Тouraine) - два случая и ревю на литературата. Дерматология и венерология 2003; 3-4: 16-21.

26. Кадурина М, Димитрова М, Кръстева В. Психосоматични   и соматопсихични аспекти при Acne vulgaris. Дерматология и венерология 2003; 3-4: 11-15.

27. Кадурина М, Йорданова А, Митов К. Мултиплени гломангиоми – рядък дисеминиран нефамилен вариант, имунохистохимично потвърден. Военна медицина 2004; 1:14-18

28. Тонев С, Кадурина М, Димитров Б. Exogenous ochronosis. Военна медицина 2004; 1: 18-21.

29. Кадурина М, Войнов Л, Димитров Б, Райнов Ю, Станчев Р. Синдром на Sezary с очно засягане. Военна медицина 2004; 1: 50-55.

30. Кадурина М, Димитров Б, Митов K, Тонев С. Cheilitis crustosa facticia. Военна медицина 2004; 1: 25-28.

31. Кадурина М, Димитров Б, Кръстева, В Тонев С. Kaposi-like сателитни метастази при меланома малигнум. Дерматология и венерология 2004; 1: 25-28.

32. Кадурина М. Хистологични промени в космено – мастния фоликул при Acne. Дерматология и венерология 2004; 1: 14-20.  

33. Галев А, Кадурина М, Димова Й, Чобанова П, Димитров Б. Диагностични и терапевтични проблеми при пациент с пентастомиаза, причинена от Linguatula serrata. Военна медицина 2004; 2: 50-52.

34. Кадурина М, Димитров Б, Литов И, Тонев С. Гигантска пролиферирала трихилемална киста. Военна медицина 2004; 2: 36-39.

35. Кадурина М, Димитров Б, Митов К, Тонев С. Гигантски конгенитални меланоцитни невуси – два случая и ревю в литературата.  Военна медицина 2004; 2: 16-20.

36. Кадурина М, Тонев С, Йорданова А, Генов К. Sclerosis Tuberosa (Morbus Pringle-Bourneville) – случай с разгърната клинична картина. Дерматология и венерология 2004; 2: 33-37.

37. Кадурина М, Тонев С, Димитров Б. Мултиплена невоидна екринна спираденома. Дерматология и венерология 2004; 2: 29-32.

38. Галев А, Кадурина М, Димова Й, Чобанова П, Димитров Б. Ролята на Blastocystis hominis като патоген при пациенти с остра и хронична уртикария. Медицински преглед 2004; 4: 53-58.

39. Кадурина М, Галев А, Димитров Б, Тонев С. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta – провокиран от Streptococcus beta – haemolyticus и успешно лекуван с PUVA терапия. Съвременна медицина 2004; 5: 54-59.

40. Галев А, Кадурина М, Димова Й, Чобанова П, Димитров Б. Клинични аспекти на бластоцистозата в България. Съвременна медицина 2004; 6: 13-21.

41. Галев А, Кадурина М, Димова Й, Генов К. Характеристика на десет случая със средно тежка и тежка клинична форма на трихинелоза лекувани в клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести – ВМА за периода 1999-2000 г. Медицина и фармация 2004; 3-4: 31-32.

42. Кадурина М, Иванов В, Димитров Б, Александров А. Еrythema annulare centrifugum, aсоциирана с тиреоидит на Hashimoto. Военна медицина 2004; 3: 24-29.

43. Кадурина М, Тонев С, Димитров Б, Митов К. Inflammatory linear verrucous epidermal nevus (ILVEN) – два случая. Военна медицина 2004; 3: 43-46.

44. Кадурина М, Войнов Л, Димитров Б, Митов К. Гигантски конгенитален меланоцитен невус с конюнктивален невус. Български  офталмологичен преглед 2004; 3: 71-78.

45. Ефтимов Т, Кадурина М, Петков А, Димитров Б. Неврохирургично лечение при болни с паренхимни мозъчни метастази от малигнен кожен меланом. Съвременна медицина 2004.

46. Кадурина М, Ефтимов Т, Димитров Б, Тонев С. Lentigo maligna melanoma с паренхимни мозъчни метастази. Дерматология и венерология 2004; 3: 11-15.

47. Кадурина М, Димитров Б, Литов И. Adenomatosis erosiva mammillae асоциирана с хипофизарен пролактином.  Дерматология и венерология 2004; 3: 30-34.

48. Кадурина М, Боянова Н, Митов К. Syndroma Sweet, асоцииран със саркоидоза. Военна медицина 2004; 4: 14-17.

49. Кадурина М, Митов К, Тонев С. Телемедицина – приложение в дерматологията. Военна медицина 2004; 4: 3-6.

50. Генов К, Кадурина М. Епилепсия при пациент с комплексна туберозна склероза. Медицински магазин 2004; 21: 12-13.

51. Цветанова А, Кадурина М, Господинов Д. Диагностични методи в трихологията. Дерматология и венерология 2004; 4: 3-7.

52. Кадурина М, Димитров Б, Кръстева В, Тонев С. Acrokeratoelastoidosis. Дерматология и венерология 2004; 4: 13-17.

53. Генов К, Кадурина М, Тодорова С. Неврологични проблеми при комплексна туберозна склероза. Българска неврология 2005; 1.

54. Кадурина М, Йорданова А, Йорданов Г, Тонев С. Syndroma Löfgren – описание на случай и ревю в литературата. Военна медицина 2005; 1: 20-24.

55. Кадурина М, Митов К, Тонев С. Балнеофототерапия –комбинирано лечение на Psoriasis vulgaris. Военна медицина 2005; suppl 1: 3-5.

56. Кадурина М, Димитров Б, Велков В. Prurigo nodularis (Hyde) в асоциация с депресивно разстройство. Военна медицина 2005; 1: 25-28.

57. Кадурина М, Димитров Б, Велков В, Тонев С. Урея - лосион в комбинация със селективна ултравиолетова терапия (SUP) при лечението на Psoriasis placata. Дерматология и венерология 2005; 1: 18-25.

58. Тонев С, Кадурина М, Димитров Б, Божинова С. Наследствена хеморагична телеангиектазия (Morbus Rendu-Osler-Weber). Дерматология и венерология 2005; 1: 36-41.

59. Йорданова А, Димитров Б, Николова Д, Кадурина М. Lichen planus anularis. Военна медицина 2005; 2: 13-17.

60. Тонев С, Кадурина М, Петров Н, Димитров Б, Боянова Н, Митов К. Necrolysis epidermalis toxica (Syndroma Lyell) – два случая и ревю в литературата. Дерматология и венерология 2005; 2: 13-19.

61. Кадурина М, Димитров Б, Александров А Тонев С. Porokeratosis linearis. Дерматология и венерология 2005; 2: 34-39.

62. Кадурина М, Велков В, Николова Д. Атопичен дерматит. Алергология и клинична имунология 2005: 3-16.

63. Кадурина М, Тонев С, Кацаров К, Димитров Б, Николова Д. Екзацербация на Psoriasis vulgaris от Interferon α-2а и при пациент с Hepatitis C chronica. Дерматология и венерология 2007; 1:  9-14.

64. Кадурина М, Тонев С, Димитров Б, Литов И. Poroma malignum. Дерматология и венерология 2007; 1: 40-44.

65. Кадурина М. Infliximab при лечение на тежък плакатен псориазис. Дерматология и венерология 2008; 1: 22-28.

66. Кадурина М, Димитров Б, Божинова С, Тонев С. Atrophodermia linearis (Moulin). Дерматология и венерология 2008; 1: 40-42.

67. Тонев С, Кадурина М, Иванов Н, Димитров Б, Обрешкова Е. Mycosis fungoides follicularis. Дерматология и венерология 2008; suppl 1: 3-8.

68. Кадурина М, Димитров Б, Райчев Р, Йорданова А, Литов И, Цанкова Л. Psoriasis индуциран от Certolizumab – Pegol. Дерматология и венерология 2008; Suppl. 1: 15-18.

69. Кадурина М, Николова Д, Димитров Б, Боянова Н, Кантарджиев В, Тонев С. Erythrodermia psoriatica – лечение с биологични продукти, схеми на превключване. Дерматология и венерология 2008; Suppl.1: 22-26.

70. Иванов Н, Кадурина М, Димитров Б,  Тонев С. Кожни прояви при Саркоидоза. InSpiro 2008; 3:28-33.

71.  Кадурина М, Николова Д. Имунопатогенеза на псориазиса. Дерматология и венерология 2009; 1: 3-12.

72.  Кадурина М, Димитров Б, Николова Д, Обрешкова Е, Тонев С. Папулозна акантолитична дискератоза. Дерматология и венерология 2009; 1: 28-34.

73.  Димитров Б, Кадурина М. Директна имунофлуоресценция на булозните дерматози. Дерматология и венерология 2010; 1: 3-11.

74. Кадурина М, Димитров Б, Пеев И, Иванов Н. White sponge nevus. Дерматология и венерология 2010; 1: 24-28.

75.  Иванов Н, Кадурина М. Мycosis fungoides, Syndroma Sezary – етиопатогенетични и клинични аспекти. Дерматология и венерология 2011; 1: 3-11.

76.  Кадурина М, Димитров Б, Пеев И, Кръстева В, Иванов Н. Дерматомиозит в асоциация с карцином на яйчника. Дерматология и венерология 2011; 1: 29-35.

77.  Национален консенсус за диагностика и лечение на контактния дерматит – Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Мандаджиева М, Матеев Г, Василева С, Цанков Н. Дерматология и венерология 2011; 2: 3-16.

78. Кадурина М, Матеева В, Шеф А. Pseudoxanthoma elasticum - представяне на случай с обзор в литературата. Дерматология и венерология 2011; 2: 22-28.

79. Кадурина М, Пеев И, Йорданова А, Обрешкова Е. Benign cephalic histiocytosis. Дерматология и венерология 2011; 2: 49-55

80. Кадурина М, Шишкова А, Матеева В. Рядка клинична форма на lupus pernio в съчетание със Sarcoidosis nodularis. Дерматология и венерология 2011; 3: 38-44.

81. Кадурина M, Цанкова Л, Казанджиева Ж, Герговска М. Алергичен контактен дерматит към парабен микс и пропиленгликол. Дерматология и венерология 2011; 3: 55-59.

82. Матеева В, Кадурина М. Имунопатогенеза и биологични маркери при Mycosis fungoides и Syndroma Sezary. Дерматология и венерология 2012;1: 3-9.

83. Шеф А, Кадурина М. Съдови аномалии: Port Wine Stains и детски хемангиоми, светлинни и лазерни въздействия като ефективен терапевтичен подход в тяхното лечение. Дерматология и венерология 2012; 1: 25-35.

84. Кадурина М, Пеев И, Галев А, Димова Й. Leishmaniosis cutanea – случай на усложнена, дисеминирана форма с обзор в литературата. Дерматология и венерология 2012; 1: 36-41.

85. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Демерджиева З, Ганчева М, Брезоев П, Цанкова Л, Матеев Г, Василева С, Трашлиева М, Цанков Н. Атопичен дерматит- Национален консенсус на БДД. Дерматология и венерология 2012; 1: 68-82.

86. Василев В, Кадурина М. MOHS микрографска хирургия при кожни карциноми. Дерматология и венерология 2012; 2: 11-18.

87. Кадурина М, Шеф А. Ефективно лечение на Angiokeratoma Fordyce в гениталната област с 1064 nm long-pulse Nd:Yag лазер .Дерматология и венерология 2012; 2: 31-36.

88. Кадурина М, Матеева В. Trichorrhexis nodosa – клиничен случай с обзор в литературата. Дерматология и венерология 2012; 2: 54-59.

 

МОНОГРАФИИ

 

89. Тонев С, Кадурина М. 100 години военномедицински мисии. С. Захарий Стоянов 2003.

90. Кадурина М. Терапия на Аcne vulgaris. – В: Терапия на кожните и полово предавани болести. Под ред. Н. Ботев, Е. Петранов. АРСO 2000: 465-473.

91. Кадурина М. Фототерапия на кожните болести. – В: Терапия на кожните и полово предавани болести. Под ред. Н. Ботев, Е. Петранов. АРСO 2000: 514-516.

92. Кадурина М. Клиника по кожни и венерически заболявания. – В: История на Военномедицинска Академия. Под ред. С. Тонев. Образование и наука 2003: 292-297.

93. Кадурина М. В : Медицински стандарти за определяне на годността за летателна дейност, работа на вода и войскова служба във въоръжените сили на република България. Авторски колектив. С., Образование и наука 2003: 71, 134-136, 204, 261-262, 310-311, 361-362.

94. Кадурина М. Клиника по кожни и венерически заболявания. – В: История на Военномедицинска Академия. Под ред. С. Тонев. Образование и наука  2004: 292-297, 500-506.

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ В ЧУЖБИНА

 

95. Кazandjieva J, Tsankov N, KamarashevJ, Kadurina M. Tattoos in socialism - a picture or an autoaggression? III EADV Congress. Copenhagen, Denmark, 26-30.09.1993

96. Tsankov N, Кazandjieva J, Kamarashev J, Kadurina M, Mateev G, Zissova L. Treatment of scalp psoriasis with 2 % ketokonazole shampoo and Psanol. IV EADV Congress. Brussels, Belgium, 10-15.10.1995

97. Tonev S, Kadurina M. Multiple familial glomangiomas. International meeting on clinical dermatology “Hot line”. Athens, Greece, 21-31.03.1996.

98. Кadurina M, Tonev S. Periarteritis nodosa cutanea and selective IgA deficiency. VII EADV Congress. Nice, France, 7-11.10. 1998.

99. Кadurina M, Tonev S. Multiple naevoid eccrine spiradenomas. VIII EADV Congress. Amsterdam, Holland, 29.09-0310.1999.

100. Кadurina M, Paskova K, Tonev S. Multiple familial glomangiomas. VIII EADV Congress. Amsterdam, Holland, 29.09-03.10. 1999.

101. Кadurina M, Tonev S. Tumoral calcinosis. IX EADV Congress. Geneva, Switzerland, 11-15.10. 2000.

102. Кadurina M, Bocheva J, Tonev S. Neuro-Sweet disease: benign encephalitis with acute febrile neutrophilic dermatosis. X EADV Congress. Munich, Germany, 10-14.10.2001.

103. Кadurina M, Dimitrov B, Mitov K, Velkov V, Tonev S. Rud Syndrome. XII EADV Congress. Barcelona, Spain, 15-18.10. 2003.

104. Кadurina M, Dimitrov B, Bojanova N, Davidovska A, Litov I, Tonev S. Anhidrotic ectodermal dysplasia (Christ-Siemens-Touraine syndrome). XII EADV Congress. Barcelona, Spain, 15-18.10. 2003.

105. Кadurina M, Dimitrova M, Krasteva V. Psychosomatic and somatphysical aspects of acne vulgaris. XII EADV Congress. Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

106. Obreshkova E, Кadurina M, Bocheva J. Lupus erythematosus chronicus mutilans. XII EADV Congress. Barcelona, Spain, 15-18.10. 2003.

107. Кadurina M. Obreshkova E, Dimitrov B, Boyanova N, Mitov K, Tonev S. Eruptive multiple keratoacanthomas of the extremities. XIII EADV Congress. Florence, Italy, 17-21.11. 2004.

108. Кadurina M, Dimitrov B, Jordanova A, Vasileva S, Tonev S. Bullous pemphigoid in patient with psoriasis erythroderma. XIII EADV Congress. Florence, Italy, 17-21.11 2004.

109. Tonev S, Kadurina M, Obreshkova E, Dimitrov B, Velkov V. Follicular skin leasions as a first sign of lymphoepitheloid cell lymphoma (Lennert’s lymphoma). XIII EADV Congress. Florence, Italy, 17-21.11. 2004.

110. Кadurina M. Quantification of keratinocyte proliferation in acne and normal follicle, using monoclonal antibody Ki-67. III EADV Spring Symposium. Sofia, Bulgaria, 19-22.05.2005. oral presentation

111. Кadurina M, Obreshkova E. Lupus erythematosus chronicus discordes mutilans. III EADV Spring Symposium. Sofia, Bulgaria, 19-22.05. 2005.

112. Кadurina M, Dimitrov B, Jordanova A,Obreshkova E, Velkov V, Tonev S. Syndroma hypereosinophilicum. XIV EADV Congress, London, England, 12-16.10. 2005.

113. Кadurina M, Boyanova N, Kantardjiev V, Dimitrov B, Mitoff K, Tonev S. Cutaneous Alternariosis. XIV EADV Congress, London, England, 12-16.10. 2005.

114. Кadurina M. A histopathologist's view on alopecia areata. XV EADV Cobgress.  Rhodes, Greece, 04-08.10.2006. oral presentation

115. Кadurina M, Boyanova N, Mitoff K, Bojinova S, Tonev S. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia successfully treated with Nd-Yag laser. XV EADV Congress. Rhodes, Greece, 04-08.10. 2006.

116. Кadurina M, Dimitrov B, Jordanova A, Velkov V, Tonev S.Urea-lotion and selective ultraviolet phototherapy (SUP) – Combined treatment of chronic plaque psoriasis. XV EADV Congress. Rhodes, Greece, 04-08.10.2006.

117. Кadurina M, Dimitrov B. Erosive adenomatosis of the nipple associated with pituitary prolactinoma. XV EADV Congress. Rhodes, Greece, 04-08.10. 2006.

118. Tsankov N, Vassileva S, Кadurina M, Vitse S, Nocera T. Topical retinaldehyde with glycolic acid: Study of tolerance and acceptability in association with usual anti-acne treatments. XV EADV Congress. Rhodes, Greece, 04-08.10.2006.

119. Кadurina M, Dimitrov B. Infliximab - effective treatment for severe plaque-type psoriasis - clinical, histological and immunohistochemical study. XXI World Congress of Dermatology. Buenos Aires, Argentina, 30.09-05.10.2007. oral presentation

120. Kadurina M, Dimitrov B, Bojinova S, Jordanova A, Litov I, Kantarjiev V, Tonev S. Laugier-Hunziker syndrome. XVII  EADV Congress. Paris, France, 17-21.09. 2008.

121. Kadurina M, Dimitrov B, Bojinova S, Jordanova A, Litov I, Kantarjiev V, Tonev S. Primary Cutaneous Large B- Cell Lymphoma- Leg- Type. XVII EADV Congress. Paris, France, 17-21 .09.2008.

122. Kadurina M, Ivanov N, Dimitrov B, Boyanova N, Litov I, Tonev SS. Erlotinib- induced acneiform eruption- report of 2 cases. XIX EADV Congress. Gothenburg, Sweden, 6-11.10. 2010.

123. Kadurina M. S27.4. Laser treatment for benign skin tumours. XIX EADV Congress. Gothenburg, Sweden, 6-11.10. 2010. oral presentation

124. Kadurina M. Laser treatment of vascular lesions. II 5 Continent Congress. Cannes, France, 01-03.09.2011. oral presentation

125. Mateev G, Vassileva S, Nikolaeva V, Kadurina M, Balabanova M. Granulomatous dermatophytosis due to Trichophyton rubrum in a renal transplant recipient. IX IX EADV Spring Symposium. Verona, Italy, 6-10.06.2012.

126. Kadurina M, Semkova K, Shef A, Kazandjieva J. Treatment of uncomplicated infantile haemangiomas – topical beta-blockers, lasers or a wait-and-see approach. What works best? IX IX EADV Spring Symposium. Verona, Italy, 6-10.06.2012.

127. Kadurina M, Peev I, Vassileva S, Mateeva V. Pseudoporphyria induced by in vitro fertilization. IX IX EADV Spring Symposium. Verona, Italy, 6-10.06.2012.

128. Mateeva V, Shef A,Peev I, Boyanova N, Tsvetanova Z, Kadurina M. Case of familial pseudoxanthoma elastcum in course of successful laser treatment with fractional nonablative 1540nm Er:Glass laser. IX EADV Spring Symposium. Verona, Italy, 6-10.06.2012.

129. Kadurina M. Vascular tumours and malformations – the challenge of the laser treatment. XXI EADV Congress. Prague, Czech Republic 27-30.09.2012 oral presentation

130. Mateeva V, Kadurina M. Hypopigmented mycosis fungoides in a Caucasian woman – short remission after traditional phototherapy protocol. 2nd  World Congress of Cutaneous Lymphomas (6th  International Symposium on Biology and Immunology of Cutaneous Lymphoma), Berlin, Germany, 6-9.02.2013\

131. Kadurina M, Mateeva V. Skin lesions as first sign of  Lennert Lymphoma – description of two cases. 2nd  World Congress of Cutaneous Lymphomas (6th  International Symposium on Biology and Immunology of Cutaneous Lymphoma), Berlin, Germany, 6-9.02.2013

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ У НАС (С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ)

 

132. Кадурина М, Камарашев Ж. Lamisil per os в терапията на           онихомикозите – резултати от проучване, проведено в ГКВД – София. II-ра  Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани  клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4- 7.11.1993.

133. Казанджиева Ж, Камарашев Ж, Кадурина М. Angiokeratoma corporis diffusum. II-ра Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-7.11.1993.

134. Камарашев Ж, Казанджиева Ж, Кадурина М, Кузева В. Pseudoxanthoma elasticum. II-ра Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-7.11.1993.

135. Кадурина М, Казанджиева Ж, Камарашев Ж, Кузева В. Lupus pernio. II-ра Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-7.11.1993.

136. Кадурина М, Казанджиева Ж, Димитрова Й. Morbus Dowling – Degos. III-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.1994.

137. Камарашев Ж, Кадурина М, Димитровa Й. Necrobiosis lipoidica diabeticorum et Granuloma annulare disseminatum. III-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.1994.

138. Тонев С, Василева С, Вавова Р, Кадурина М. Медикаментозно индуцирана IgA – линеарна дерматоза. IV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.1995.

139. Tонев С, Кадурина M. Syndrome Gorlin-Goltz (Naevoid basal cell carcinoma syndrome). V-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-3.11.1996.

140. Кадурина М, Обрешкова E,Тонев С. Мултиплена фамилна гломангиома. V-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-3.11.1996.

141. Кадурина М, Обрешкова Е, Христев И,Тонев С. Periarteritis nodosa cutanea със селективен IgA дефицит. VI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.1997.

142. Кадурина М, Обрешкова E, Балабанова M, Тонев С. Плеоморфен Т-клетъчен лимфом на кожата. VI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.1997.

143. Димитров Б, Кадурина М, Тонев С. Pseudoxanthoma elasticum. VI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи - Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.1997.

144. Кадурина М, Бург Г, Обрешкова Е, Кемпф В, Камарашев Ж, Тонев С. Papulosis lymphomatoidica съчетана с mycosis fungoides. VII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 6-8.11.1998.

145. Димитров Б, Кадурина М, Тонев С. Sarcoidosis – добър терапевтичен ефект от интралезионален кортикостероид. VII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 6-8.11.1998.

146. Кадурина М, Тонев С. Rud Syndroma. VII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 6-8.11.1998

147. Бочева Ж, Кадурина М, Тонев С. Lichen nitidus. VII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 6-8.11.1998.

148. Кадурина М. Рядко наблюдавани случаи в дерматологичната практика, Клиника по дерматология и венерология при ВМА-София. XV-та Национална конференция по дерматология и венерология. Велико Търново, 10-13.06.1999.

149. Кадурина М. Multiple naevoid eccrine spiradenomas. VIII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.1999.

150. Костова М, Кадурина M, Тонев С. Ichthyosis linearis circumflexa. VII-ма Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.1999.

151. Кадурина М. Thrombocid Salbe в комплексната терапия на SPT, erysipelas. Симпозиум Unimed- “Thrombocid”. VII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. София, 11-13.05.2000.

152. Кадурина М, Тонев С. Tumoral calcinosis. VII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. София, 11-13.05.2000.

153. Кадурина М, Тонев С. Periarteritis nodosa cutanea в асоциация със селективен IgA дефицит. VII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. София, 11-13.05. 2000.

154. Кадурина М, Димитров Б, Тонев С. Syndroma Neuro–Sweet. IX-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-4.11.2000.

155. Димитров Б, Кадурина M. ILVEN. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

156. Кадурина М, Казанджиева Ж. Brooke-Spiegler Syndrome. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

157. Кадурина М, Казанджиева Ж, Николова А, Найденов Н. Angiokeratoma corporis diffusum – лечение с СО2 лазер. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

158. Кадурина М, Костова М. Syringoma multiplex vulvae. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

159. Минкова В, Кадурина М, Тонев С. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta с орална локализация. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

160. Христозов Е, Кадурина М, Балдаранов И, Тенева С. Granuloma annulare auriculae. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

161. Обрешкова Е, Кадурина М, Манолова И, Бочева Ж. Lupus erythematosus chronicus discoides с деструктивни промени на ушната мида. X-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-3.11.2001.

162. Кадурина М. Zineryt-скок напред в борбата с Акне. XVI-та Национална конференция по дерматология и венерология. Пловдив, 16-19.05.2002.

163. Kадурина М, Димитров Б. Morbus Grover. XI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-2.11.2002.

164. Кадурина М, Василева В, Кръстева В, Обрешкова Е. Kaposi-like сателитни метастази при melanoma malignum. XI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-2.11.2002.

165. Кадурина М, Димитров Б, Митов К, Тонев С. Naevi congenitales, “Faun – tail nevus”, “Bathing trunk congenital nevus”. XI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-2.11.2002.

166. Кадурина М, Литов И, Обрешкова Е. Гигантска пролиферирала трихилемална киста (pilar tumor). XI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-2.11.2002.

167. Тонев С, Димитров Б, Велков В, Кадурина М, Обрешкова Е. Ochronosis exogenica. XI-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 1-2.11.2002.

168. Кръстева Е, Обрешкова, Кадурина М. Acrokeratoelastoidosis. XII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.2003.

169. Кадурина М, Дъбнишка Р, Димитров Б, Обрешкова Е. Cheilitis crustosa facticia. XII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.2003.

170. Кадурина M, Митов К, Тонев С. Glomangioma multiplex. XII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.2003.

171. Обрешкова E, Йорданова А, Кадурина М. Mycosis fungoides follicularis. XII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.2003.

172. Тонев С, Велков В, Димитров Б, Кадурина М. Dysplasia ectodermalis anhidrotica (Christ-Siemens-Touraine syndrome). XII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 31.10-2.11.2003.

173. Бочева Ж, Кадурина М, Ратенхол А, Щайнхоф М. The role of matriptase in skin carcinoma development and progression. V-ти Национален конгрес по фармакология и токсикология. София, 21-23.10.2004.

174. Кадурина М, Литов И, Обрешкова Е. Adenomatosis erosiva mammillae асоциирана с prolactinoma. XIII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.2004.

175. Кадурина М, Йорданова А, Велков В, Тонев С. Syndroma hypereosinophilicum. XIII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.2004.

176. Кадурина М, Боянова Н, Димитров Б, Митов К. Syndroma Sweet. XIII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи - Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.2004.

177. Тонев С, Кадурина М, Димитров Б, Василева С, Кръстева В. Bullous pemphigoid при пациент с erythrodermia psoriatica. XIII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.2004.

178. Кадурина М, Димитров Б, Александров А. Еrythema annulare centrifugum aсоцирана с тиреоидит на Hashimoto. XIII-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 5-7.11.2004.

179. Кадурина М. Комплексен практически подход при лечение на поликистозна болест на яйчниците.Сателитен симпозиум на Shering Рlough. IX-та Национална гинекологична конференция. Банско, 24-26.02.2005.

180. Велков В, Кадурина М, Димитров Б, Боянова Н. Graft versus host disease versus lupus erythematosus. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

181. Митков К, Митева Л, Кадурина М, Етугов Д, Праматаров К. Syndroma Werner. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

182. Божинова С, Кадурина М, Димитров Б, Йорданова А. Syndroma Rendu-Osler- Weber. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

183. Кантарджиев В, Кадурина М, Димитров Б, Митов К, Боянова Н. Alternariosis cutis. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

184. Митева М, Тонев С, Кадурина М, Димитров Б, Николова Д. Екзацербация на Psoriasis vulgaris от Interferon alfa 2 aпри терапия на Hepatitis C chronica. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

185. Кръстева В, Тонев С, Кадурина М, Митов К. Syndroma Lyell- два случая. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

186. Литов И, Кадурина М, Обрешкова Е. Hyperplasia angiolymphoides- успешно лечение с Nd-YAG лазер. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

187. Александров А, Димитров Б, Йорданова А, Кадурина М. Porokeratosis linearis. XIV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 4-5.11.2005.

188. Кадурина М, Обрешкова Е, Божинова С, Димитров Б. Atrophoderma linearis (Moulin). XV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

189. Кадурина М, Митов К, Боянова Н, Кантарджиев В, Тонев С. Poroma malignum. XV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

190. Тонев С, Кадурина М, Йорданова А, Николова Д, Обрешкова Е. Papular acantolytic dyskeratosis. XV-та Научна конференция- „Клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

191. Тонев С, Кадурина М, Димитров Б, Йорданова А. Плеоморфен Т-клетъчен лимфом. XV-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

192. Кадурина М, Боянова Н, Кръстева В, Тонев С. Papulosis lymphomatoides. XV-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

193. Димитров Б, Кадурина М, Литов И, Обрешкова Е, Тонев С. Dermatofibrosarcoma. XV-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2006.

194. Кантарджиев В, Кадурина М, Димитров Б, Литов И, Обрешкова Е. Fish tank granuloma. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

195. Божинова С, Кадурина М, Димитров Б, Боянова Н, Тонев С. Syndroma Lаugier-Hunziker. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

196. Александров А, Кадурина М, Димитров Б, Йорданова А, Тонев С. Sarcoidosis cutis miliaris под маската на Syringoma eruptivum. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

197. Константинова Л, Кадурина М, Димитров Б, Обрешкова Е. Кожен дифузен В-клетъчен лимфом – едроклетъчен вариант, (тип долен крайник). XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

198. Литов И, Кадурина М, Кръстева В, Тонев С. Acanthosis nigricans generalisata. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

199. Цанкова Л, Кадурина М, Димитров Б, Тонев С. Plasmocytoma при Myeloma multiplex. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

200. Желязков А, Балабанова М, Ботев И, Кадурина М, Цанков Н. Кожен Т- клетъчен лимфом. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

201. Кадурина М. Azatril в идеята за лечение на акне. Симпозиум на Actavis. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

202. Кадурина М. Ефективно лечение на тежки форми на псориазис. Симпозиум на Shering plough. XVI-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 2-4.11.2007.

203. Кадурина М, Николова Д, Димитров Б, Боянова Н, Кантарджиев В, Тонев С. Erythrodermia psoriatica – лечение с биологични продукти, схеми на превключване. VIII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. Албена, 2-5.10.2008.

204. Кадурина М, Димитров Б, Райчев Р, Йорданова А, Литов И, Цанкова Л. Psoriasis индуциран от Certolizumab – Рegol. VIII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. Албена, 2-5.10.2008.

205. Тонев С, Кадурина М, Иванов Н, Димитров Б, Обрешкова Е. Mycosis fungoides follicularis. VIII-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие. Албена, 2-5.10.2008.

206. Кадурина М. Биологични средства - нова ера в лечението на псориазис. I-ва Лятна Академия по практична  дерматология и естетична медицина. София, 3-6.06.2009.

207. Кадурина М, Йорданова А, Иванов Н, Чакърова М, Обрешкова Е. Histiocytic necrotizing lymphadenitis ( Kikuchi – Fujimoto disease).       ХVIII-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 30.10-1.11.2009.

208. Кадурина М, Димитров Б, Божинова С, Кантарджиев В, Йорданова А, Тонев С. Pemphigus foliaceus при пациент с Psoriasis vulgaris. ХVIII-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 30.10-1.11.2009

209. Тонев С, Кадурина М, Димитров Б, Иванова В, Боянова Н. Lupus erythematosus profundus. ХVIII-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 30.10-1.11.2009.

210. Кадурина М, Димитров Б, Пеев И, Литов И, Иванов Н, Тонев С. White sponge nevus. ХVIII-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 30.10-1.11.2009.

211. Кадурина М, Кръстева В, Иванов Н, Тодоров В, Шеф А, Тонев С. Papuloerythroderma на Ofuji. ХVIII-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София,, 30.10-1.11.2009.

212. Кадурина М. Acne vulgaris - upgrade 2010. II-ра Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина. София, 2-6.06.2010.

213. Тонев С, Кадурина М, Пеев И, Литов И, Кръстева В. Dermatomyositis paraneoplastica при пациентка с овариален карцином. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

214. Кадурина М, Шеф А, Йорданова А, Димитров Б, Кантарджиев В, Обрешкова Е. Benign cephalic histiocytosis. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

215. Кадурина М, Иванов Н, Димитров Б, Чакърова М. Erlotinib – индуцирана акнеиформена ерупция. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

216. Кадурина М, Димитров Б, Боянова Н, Иванова В, Йорданова А. Herpes Gestationes. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

217. Кадурина М, Димитров Б, Николова Д, Тодоров В, Божинова С, Тонев С. Pyoderma vegetans при пациент с атопичен дерматит. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

218. Кадурина М, Николова Д, Литов, Иванов Н, Кантарджиев В.

Syndroma Sweet при 10 м. бебе. ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

219. Иванов Н, Камарашев Ж, Кадурина М. Първичен, цитотоксичен CD 8(+), Т- клетъчен лимфом (Primary CD8+ cytotoxic T-cell lymphoma). ХIХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София 4-6.11.2010.

220. Кадурина М. Съдови малформации – терапия в 21 век. III-та Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина. София,

8-11.06.2011.

221. Кадурина М, Шишкова А, Цветанова З, Йорданова А, Тонев С.Рядка                      клинична форма на Lupus pernio в съчетание със Sarcoidosis nodularis. ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

222. Кадурина М, Матеева В, Шеф А, Видинова Х, Литов И. Pseudoxanthoma elasticum в хода на лечение с фракциониран 1540 nm Er:Glass лазер.  ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

223. Кадурина М, Николова Д, Пеев И, Чакърова М. Терапевтично резистентен псориазис – превключване на биологични продукти. Има ли предел? ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

224. Шеф А, Кадурина М, Чакърова М, Йорданова А. Съдови аномалии: инфантилни хемангиоми и Рortwine stains- успешно лечение с Intense Pulse Light Long pulse и 1064 Nd:YAG лазер. ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

225. Пагидас К, Кантарджиев В, Пеев И, Кадурина М. Pustulosis subcornealis (Morbus Sneddon-Wilkinson). ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

226. Цингов И, Николова Д, Чакърова М, Кадурина М. Syndroma Stewart-Treves. ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

227. Кадурина М, Чакърова М, Николова Д, Кръстева В, Тонев С. Паранеопластичен Syndroma Sweet асоцииран с Mycosis fungoides. ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

228. Кадурина М, Пеев И, Боянова Н, Йорданова А, Тонев С. Pyoderma gangrenosum versus Münchausen syndrome ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

229. Николаева В, Негенцова З, Кадурина М, Обрешкова Е, Кузманов А, Кантарджиев Т, Матеев Г, Василева С. Грануломатозна дерматофития, причинена от Тrichophyton rubrum при бъбречно трансплантиран пациент. ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

230. Кадурина М. Ustekinumab (Stellara®) приложение при средно тежък и тежък псориазис – българският опит. Симпозиум – Intellect Pharma.  ХХ-та Научна конференция „Клинична дерматология- рядко наблюдавани клинични случаи- Годишни Софийски дерматологични дни”. София, 3-5.11.2011.

231. Кадурина М. Лазертерапия на кожни тумори и малформации – съвременни ефекти. IV-та Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина. София, 30.05-2.06.2012.

232. Кадурина М, Пеев И, Кантарджиев В, Николова Д. Leishmaniosis cutanea disseminata. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

233. Шеф A, Пеев И, Матеева В, Камарашев Ж, Кадурина М. Рядка форма на HIV – асоцииран Sarcoma Kapоsi. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

234. Кадурина М, Пеев И, Василева С, Йорданова А. Pseudoporphyria индуцирана от in vitro фертилизация. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

235. Цветанова З, Матеева В, Кръстева В, Боянова Н, Кадурина М. Papulosis atrophicans maligna (Kohlmeier-Degos). XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

236. Матеева В, Кованджийска В, Чакърова М, Кадурина М. Trichorrexis nodosa congenita. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

237. Николова Д, Йорданова А, Боянова Н,. Кадурина М. Syndroma hypereosinophilicum: идиопатична форма. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

238. Трендафилова С, Шишкова А, Николова Д, Литов И, Кадурина М. Carcinoma glandulae mammae metastaticum cutis (cancer en cuirasse).  XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

239. Кадурина М, Матеева В, Йорданова А, Цанкова Л. Периферен Т-клетъчен лимфом – Lymphoma Lennert XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

240. Матеева В, Литов И, Цанкова Л, Кадурина М. Хипопигментен вариант на Mycosis fungoides. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

241. Kадурина М, Николова Д, Кръстева В, Боянова Н. Toxoplasmosis congenita vs Cryopirine Associated Periodic Syndrome XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология. Бургас, 11-13.10.2012.

Назад