Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Дерматохистопатология

Дерматохистопатологията се определя като "златен стандарт" в диагностиката на кожните болести.

Хистологията и имунохистохимията са не само значими диагностични, но и важни прогностични методи при редица дерматологични заболявания. 
Проф.Кадурина има специализация по дерматохистопатология и имунохистохимия в Университетска клиника Цюрих и лицензирана и сертифицирана за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати по приетите клинични пътеки към НЗОК

Назад