Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Лазертерапия

Какво представляват лазерите?

Терминът "лазер" – (абревиатура на light   amplification by the stimulated emission of radiation) означава стимулирано излъчване на светлина с висока енергия. Първият лазер е създаден през 1959 година от Maiman, който е използвал рубинов кристал за излъчване на червена светлина, основавайки се на предложената още в 1917 година от Айнщайн концепция за стимулираната светлинна емисия. През 1963 година д-р Леон Голдман за първи път използва рубиновия лазер за лечение на кожни заболявания. Създаването на аргоновия и СО2 (carbon dioxide) лазер през следващите две декади разширява дерматологичните показания за тяхната употреба и превръща дерматологията в една от таргетните специалности за приложение, разработване и усъвършенстване на лазерните технологии.

Революция в лазертерапията е въвеждането на теорията за "селективната фототермолиза" през 80-те години на миналия век от Anderson и Parrish, чиито принципи могат да се синтезират така: използване на лазерна енергия с точно определен интензитет и дължина на вълната, насочена към точното място с цел да се постигне само желаното въздействие при минимално повлияване на околните тъкани.

Какъв е принципът на действие на лазерите?

Терапевтичното действие на лазерите се основава на уникалните свойства на лазерната светлина и взаимодействието й с третираните тъкани. Първото свойство на лазерната светлина е монохроматичност т.е. тя е с точно определена дължина на вълната, детерминирана от средата (твърда, течна или газообразна), през която преминава. Поглъщането на лазерна енергия с определена дължина на вълната в кожата зависи от наличието на определени таргетни структури, т.н. хромофори като меланин, хемоглобин или татуажни бои, които поглъщат светлината и я трансформират в топлинна енергия. Абсорбираната енергия се измерва в Джаули на квадратен сантиметър (J/cm) и е в пряка зависимост от наличието на хромофори в третираната област. Така например колкото по-голямо е количеството на пигмента меланин в кожата, толкова по-интензивно е лазерното въздействие. Второто свойство на лазерната светлина определя възможността тесен, високоинтензивен лъч от светлина да се фокусира в много малка по размери зона от кожата, да реже като скалпел или да осигури прецизна тъканна деструкция (разрушаване).

Видове лазери?

1. Лазери с постоянна дължина на вълната (CW-continuous wave) - лазерни системи, емитиращи постоянен светлинен лъч, който води до унищожаване на желаната тъкан. Например CW СО2, аргонов лазер и др., които се използват предимно в дерматологичната хирургия за лечение на различни доброкачествени и злокачествени образувания, но поради наличието на повече нежелани ефекти от страна на околната кожа, те все по-често напоследък се изместват от пулсовите лазерни технологии.

2. Пулсови лазерни системи, които излъчват високоенергийна лазерна светлина, но не постоянна, а на къси импулси, със сравнително дълги интервали между тях. Това позволява да се работи с по-висока енергия, при минимална травма на околната кожа. Например IPL - (Intense pulsed light) системите, които благодарение на тези предимства напоследък разширяват своите показания и се превръщат в най-желаната и използвана лазерна технология във водещите световни лазерни центрове.

Лазерните системи се разделят още на дългопулсови (long pulsed-LP), като Pulsed dye laser (PDL) и късопулсови (short pulsed) - като QS ruby, alexandrite, neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser и др.

Отделните лазери имат различни клинични показания, основаващи се на техните физични параметри и изборът на най-подходящата лазерна система зависи от търсения терапевтичен ефект. Така например, за премахване на нежеланите пигментни петна по лицето или разширените капиляри, незаменима е IPL -технологията или комбинацията между IPL и Nd:YAG лазера. Тази комбинация се налага през последните години в световен мащаб и за т.н. фотоподмладяване - една изключително ефективна и безвредна процедура, водеща до отлични клинични резултати.

Това позволява да се третират изключително широк спектър от дерматологични заболявания и състояния, естетични и козметични проблеми. Отлично подготвените и обучени специалисти, работещи с високотехнологичното оборудване потвърждават максимата, че лазерите не са чудо - те са само средство за постигането му чрез правилния им подбор, на точното място, в подходящото време и в сигурни ръце!

CUTERA

Най-новата лазерна апаратура в София е лазерната система на американската фирма Cutera. Тя е последно поколение, мултифункционална система, съчетаваща аблативни и неаблативни лазери, базираща се на уникалната 3   D концепция за подмладяване на кожата, създадена от Cutera.

Стареенето на кожата е естествен процес, свързан с физиологичното състояние на целия организъм. Промените, които настъпват с течение на възрастта в различните слоеве на кожата най-общо могат да бъдат обобщени в три основни групи: 

  • Фотоувреждания на ниво епидермис - червени и кафяви петна, поява на петна от слънцето, лунички, възрастови петна, дифузна червенина, телангиектазии. 
  • Промени в структуратана ниво папиларна дерма - разширени пори, бръчки, белези от акне, нееднородна структура на кожата и др; 
  • Загуба на еластичност – отпускане на клепачи, долна част на лицето, "turkey neck", корем и др – на ниво дълбока дерма.

 
Повечето лазерни системи третират едновременно само един или два проблема, свързани със стареенето на кожата ( например или само премахват петна, или само подобряват еластичността на кожата) . Единствено комбинираната мултифункционална платформа CUTERA Full ХЕО за лазерна терапия комбинира в един единствен модул три различни подхода за въздействие върху кожата - на ниво епидермис,папиларнадерма и дълбока дерма.

  • Процедура LimeLight - нов, неинвазивен метод за подмладяване на кожата. Ефективно третира фотоувреждания – пигментации, червени и кафяви петна от слънцето, васкуларни образувания, телангиектазия-лице, дифузна червенина
  • Лазерно подмладяване на кожата – Laser Genesis- третиране на бръчки, разширени пори, дифузна червенина, подобряване структурата на кожата, белези
  • Стягане на кожата Titan - неинвазивна терапия за подмладяване и възстановяване еластичността на кожата, посредством контракция на колагеновите влакна и производство на нов колаген!

3D концепцията за подмладяване на кожата от Cutera се основава на факта, че взаимно допълващите се процедури дават по-добър, бърз и цялостен резултат, повишавайки удовлетвореността на пациента.

След преглед и консултация, Вашият дерматолог ще Ви изготви индивидуален терапевтичен план за провеждане на лазерните процедури.

Видове лазери:

Назад