Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Имунохистохимия

Имунохистохимията е нов диагностичен метод, при който на базата на антиген-антитяло реакция се оцветяват и визуализират специфични за даден тумор или рядко заболяване клетки и тъкани. Използва се за диагностиката на малигнен меланом, доброкачествени (меланоцитни невуси), злокачествени (базоцелуларен, спиноцелуларен и др. видове карцином). Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания. 

Назад