Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Дерматохирургия

Дерматохирургията цели премахване на ограничени кожни изменения – доброкачествени и злокачествени. Извършва се под локална анестезия и е безболезнено за пациента. В зависимост от типа на лезията, размера и локализацията й върху кожата, дерматохирургът преценява и избира метода на премахване.

Всичко това спомага за бързото възстановяване след хирургичната манипулация, не създава ограничения в ежедневната работа на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Назад