Проф. Д-р Кадурина д.м.н. дерматология и естетична медицина

Компютърна дерматоскопия

Дерматоскопията представлява неинвазивен  метод за изследване на горните слоеве на кожата.
Използва се специален уред наречен дерматоскоп, който представлява оптична  система снабдена с източник на светлина, увеличаваща образа до 10 пъти.
При преминаване на светлинния лъч през маслена имерсия се формира феномена епилуминесценция, който дава възможност за по-ясен образ на  структурата на горните слоеве на кожата. Този метод е лесно достъпен и евтин използва се основно при разграничаването на доброкачествени от злокачествени туморни образувания и спомага за навременната диагностика на меланома на кожата и неговата профилактика.
В много случаи той остава единствен метод при диагностициранеот на пигментни лезии (бенки) и  намалява потребността от биопсия.

Назад